UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Za predaju obrazaca potreban je korisnički račun u sustavu eRSS. 
Pristupni podaci sa uputama prijavu dostavljeni su organizacijama - članicama Riječkog sportskog saveza 
putem službenog E-maila. Ukoliko niste dobili podatke ili imate problema sa prijavom obratite se podršci.

Ukoliko imate problema sa korištenjem sustava obrasce možete preuzeti na LINKU
te ih dostaviti elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte: rss@rss.hr ili
u pisanom obliku, putem dostave preporučeno poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
"RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ", Verdieva 11, 51000 Rijeka, s napomenom:
"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA RIJEKE U 2021. GODINI" 


Ukoliko želite poslati prijavu programa, a niste član Riječkog sportskog saveza, za pristup sustavu registrirajte se na linku: