Programi javnih potreba u sportu Grada Rijeke
u 2021. godini

Odoo - uzorak 1 za 3 stupca

Javni poziv

za prikupljanje prijedloga programa za izradu programa javnih potreba u sportu grada Rijeke u 2021. godini.

Odoo - uzorak 2 za 3 stupca

Vezani pravilnici

Pravilnici i dokumenti u PDF obliku dostupni su za preuzimanje i pohranu na računalo ili pametni telefon.


Odoo - uzorak 3 za 3 stupca

Obrasci za prijavu

Prijaviteljima koji imaju problema s digitalnom prijavom, ista je omogućena na način kao i prethodnih godina

Odoo - uzorak 3 za 3 stupca

Upute za prijavitelje

Prijave se dostavljaju putem korisničkih stranica, e-mailom, ili poštom.